BiH Coğrafi göstergeler

Coğrafi Yeri : Avrupa’nın Güneybatı, Balkan Yarımadasının ise kuzeybatı köşesinde yer alan ülkeyi, kuzeyden ve doğudan Sırbistan, batıdan Hırvatistan çevirmekte, Adriyatik Denizi’ne ise yalnızca 21.2 kilometre ’lik limanı olmayan bir kıyısı bulunmaktadır. Hırvatistan’a ait olan Dalmaçya kıyıları güneyini çevreler. Hırvatistan’ın uluslar arası niteliği olan Ploçe limanını kiralamıştır. Liman hizmetlerini buradan karşılamaktadır. Bosna ülkenin yüzde 82’si gibi ana alanını oluştururken Hersek ise yüzde 18’ini kapsar.

Coğrafi Koordinatları : 15-19 doğu, 42-45 kuzey.

Yüzölçümü : 51. 197 kilometrekare
(Dayton Barış Anlaşması sonrasında entitelerin yüzölçümleri)
Bosna Hersek Federasyonu  = 26.345 kilometrekare (yüzde 51.46)
Sırp Cumhuriyeti (RS) = 24.840 kilometrekare (yüzde 48.52)
Brcko Bölgesi = 12 kilometrekare (yüzde 0,02 )

Karasuları : 12 mil.

Denizleri : Ülkenin Adriyatik Denizi’ne çıkışı vardır.

Kara Sınırları : Toplam 1.459 kilometre ,
(Hırvatistan’la 932 kilometre , Yugoslavya ile 606 kilometre . )

Deniz Sınırları : 21 kilometre .

Önemli Kentleri : Saraybosna ,Tuzla, Zenitza, Mostar, Biyelina, Doboy, Priyedor, Bihaç. Banya Luka,

İklim : Büyük kısmı dağlık olan Bosna-Hersek’te genelde
karasal iklim hakimdir. İklim genel olarak yumuşak kışlar zaman zaman sert geçer. Hava sıcaklıkları, en sıcak aylar olan Temmuz-Ağustos’ta 30 dereceye kadar çıkarken, en soğuk günler ise, Aralık-Ocak aylarında yaşanmakta ve ısı -20 dereceye kadar düşmektedir. Genelde 4 mevsim bol yağış alan ülkede en yağışlı ay Haziran, (110-115 mm) en kurak ay ise Aralık’tır (40-70 mm). Ülkenin güneybatı kesiminde ve Neretva vadisinde Akdeniz iklimi görülür. Bu bölgelerde meyve-sebze bahçeleri, üzüm bağları bulunmaktadır. Saraybosna’nın güneyi gibi yüksek rakımlı bölgelerinde ise Alpin iklimi hakimdir. Hayvancılık ise, ülkenin tümünde yapılmaktadır.

Başlıca Nehirleri : Ülke akarsu bakımından zengindir. Özellikle Neretva
ve Drina üzerinde kurulu hidroelektrik santralleri vardır.

SAVA : Hırvatistan-Bosna Hersek sınırını oluşturur. Sava, Belgrad’da Tuna nehriyle birleşir. Nehir uzunluğu 945 kilometre ’dir.

DRİNA : Büyük ölçüde Bosna Hersek ile Sırbistan sınırını oluşturur. Kuzey istikametine akar ve Sava nehrine katışır. Nehrin uzunluğu 364 kilometre ’dir.

VRBAS : Güneyden kuzeye doğru akar, ülkenin ikinci büyük şehri Banjaluka’dan geçer ve Sava’ya ulaşır. Nehrin uzunluğu 240 kilometre ’dir.

NERETVA : Saraybosna güneyinde Treskavica dağının eteklerinden doğar, güney istikametinde akar, Konjiç, Jablanica ve Mostar şehirlerinin içinden geçer ve Ploçe liman şehrinden geçerek Adriyatik denizine dökülür. Nehrin uzunluğu 218 kilometre ’dir.

UNA : Bihaç şehri içinden geçer, Sava nehrine katışır. Rafting yapmaya elverişlidir. Nehrin uzunluğu 214 kilometre ’dir.

BOSNA : Saraybosna havaalanı yakınında İGMAN dağı eteklerinden doğar, kuzey istikametine akar. Ülke adını bu nehirden alır. Zenica şehri içinden geçer, Sava nehrine katışır. Nehrin uzunluğu 245 kilometre ’dir.

LİM : Karadağ sınırları içinde doğar, Sırbistan sınırları içinden Sancak’ta Prijepolje ve Priboj’dan geçerek Bosna topraklarına girer. 40 kilometre batı istikametine akar ve Vişegrad şehri yakınlarında Drina nehrine katışır. Lim nehri ve Drina’ya katıştığı noktadan itibaren Drina nehri, Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu sınırlarını teşkil ediyordu.

Doğal Kaynaklar : Kömür, demir, boksit, manganez, ormanlar, bakır, krom, çinko, kurşun, tuz, barit, asbest, kaolin, alçı

Ekilebilir Toprak Oranı : yüzde 14

Otlak-Meraların Oranı : yüzde 20

Ormanlar ve Ağaçlık
Alanın Oranı : yüzde 39

Diğer Topraklar : yüzde 27

***

BOSNA I HERCEGOVINA

Glavni grad: Sarajevo
Površina: 52.280 km2
Stanovništvo: 4.354.911 (1991)
Najniža tačka: grad Neum, 0 m
Najviša tačka: Maglić, 2386 m
Obalna linija: 21,2 km

Bosna i Hercegovina se nalazi u središnjem dijelu Balkanskog poluotoka. Na sjeveru, zapadu i jugozapadu graniči sa Republikom Hrvatskom, a na istoku i jugu sa Srbijom i Crnom Gorom. Bosna i Hercegovina ima mali izlaz na more u dužini od oko 21 km obalne linije kod Neuma.

Bosna i Hercegovina se administrativno dijeli na Federaciju Bosne i Hercegovine (51%) i Republiku Srpsku (49%). Federacija BiH se dijeli na 10 kantona a kantoni na općine. Republika Srpska administrativno se dijeli na regije, a zatim i na opštine. Teritorij Brčkog koji je bio pod arbitražom, nije pripao ni Federaciji BiH ni Republici Srpskoj, već je odlukom Arbitražne Komisije za Brčko stavljen pod upravu države Bosne i Hercegovine kao zaseban distrikt.

Bosna i Hercegovina se sastoji od četiri velike geografske cjeline. Srednja Bosna (12920 ckm, 1249000 stanovnika) zahvaća planinski srednjobosanski prostor; to je najrazvijeniji dio države koji je od najstarijih vremena raskršće i stjecište različitih utjecaja i interesa susjednih peripanonskih, krških i sub – mediteranskih krajeva. Bosansko-hercegovački visoki krš (11842 ckm, 325000 stanovnika) obuhvaća planinsko-krški prostor zapadne Bosne i Hercegovine; to je najslabije naseljen i najsiromašniji dio države – samo je 9% površine obradivo, a u gradovima živi manje od 30% stanovnika. Mediteranska regija, tzv. Niska Hercegovina (5399 ckm, 296000 stanovnika) najmanja je geografska cjelina Bosne i Hercegovine, to je zagorski prostor srednjeg primorja.

Sulanabilen Arazi : 20 kilometrekare

Doğal Afetler : Sık olan depremler.