BiH Demografik göstergeler

Nüfus : 1991 : 4.383.000 (savaş öncesi nüfus)
1995 : 4.171.000 (savaş sonrası nüfus)
1998 : 3.747.514
2000 : 3.923.000
2001 : 3.683.665
2002 : 3.835.777
2004 : 3.950.000

Toplam kadın sayısı : 1.892.432

Toplam erkek sayısı : 1.943.345

Doğum Oranı : 12,92 doğum/1000 kişi.

Ölüm Oranı : 7,87 ölüm/ 1000 kişi.

Bebek Ölüm Oranı : 25,17 ölüm/1000 canlı doğum.

Ortalama Yaşam Süresi : 71.9 yıl.
Erkekler için : 69.2 yıl
Kadınlar için : 74.6 yıl

Nüfus Artış Oranı : yüzde 3.1 (1992-95 savaş sırasında yüzde 5 azalma)

Nüfusun Sektörel Dağılımı : İş gücü 1.026 milyon kişidir. Bunların yüzde 44’ü sanayi ve madencilik, yüzde 3,6’si tarım, yüzde 7,4’ü inşaat ve yüzde 45’i hizmetler sektöründe istihdam edilmektedir.

Net Göç Oranı : 25,92 göçmen/1000 kişi.

Nüfusun Etnik Dağılımı : Boşnak (Müslüman) : yüzde 50
Sırp (Ortodoks) : yüzde 32
Hırvat (Katolik) : yüzde 15
Diğerleri : yüzde 3

Dinler : İslam, Ortodoksluk, Katoliklik, Musevilik

Diğer Diller : Arnavutça, Türkçe.

Okuma-Yazma Oranı : yüzde 91