Siyasi ilişkiler

Hükümetin Yapısı B-H devleti, B-H Federasyonu ve Republika Srpska adlı iki entiteden oluşmaktadır.

12 Ekim 2016 tarihinde düzenlenen genel seçimlerin ardından Sırp SNSD(Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği) ve PDP(Demokratik İlerleme Partisi), Boşnak SDA(Demokratik Eylem Partisi) ve SBiH(Bosna Hersek Partisi) ile Hırvat HDZ(Hırvat Bosna Hersek Demokratik Topluluğu), HDZ-1990 ve RzB(Refah için Çalışma Halk Partisi) Partileri arasında oluşturulan koalisyon hükümeti 12 Ekim 2014 tarihinde göreve başlamıştır.

Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı Konseyi  Üyeleri: Bakir İzetbegoviç (SDA-Boşnak), Dragan Çoviç (HDZBİH-Hırvat) ve Mladen İvaniç (PDP-Sırp) . Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanlığı sekiz aylık rotasyonla el değiştirmektedir. Konsey üyeleri 12 Ekim 2014 tarihinde dört yıllığına görevlerine başlamıştır.
Başbakan Denis Zvizdiç (Sırp, SNSD) (Ataması Cumhurbaşkanlığı Konseyi tarafından  yapılmıştır. 12 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen Temsilciler Meclisi kurucu oturumunda güvenoyu alarak görevine başlamıştır.)
Dışişleri Bakanı İgor Crnadak
Bosna-Hersek Yüksek Temsilcisi Dayton Barış Anlaşması’nın sivil yönlerinin uygulanmasından sorumlu Yüksek Temsilcilik görevini 26 Mart 2009 tarihinde Valentin Inzko (Avusturya)üstlenmiştir.
Başkenti Saraybosna (tahmini nüfus: 500.000)
Yüzölçümü 51.197 km2
Nüfusu 3,531,159

Bosna-Hersek Devleti, Bosna-Hersek Federasyonu (Boşnak ve Hırvatlar) ve Republika Srpska olmak üzere iki entiteden ve ayrı bir yönetimi bulunan Brçko Bölgesi’nden oluşmaktadır. Entitelerin de Başbakanı, Hükümeti ve Meclisi bulunmaktadır.

Dayton Barış Antlaşması ile oluşturulan bu yapı çerçevesinde, B-H devletinin başında üç kurucu halk (Boşnak, Sırp, Hırvat) tarafından ayrı ayrı olarak doğrudan seçilen üç kişilik bir Cumhurbaşkanlığı Konseyi bulunmaktadır. Konsey başkanlığı sekiz aylık dönemlerle rotasyon usulüyle el değiştirmektedir.

1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta ülkenin demografik yapısı temelden etkilenmiştir. 2016 yılında yapılan nüfus sayımına göre dağılım yaklaşık olarak %50,11 Boşnak, %30,78 Sırp, %15,43’ü Hırvat şeklinde olduğu ifade edilmektedir. Savaştan önceki (1991) nüfus dağılımı Boşnak %43,7, Sırp %31,3, Hırvat %17,3, diğer %8.9 olarak belirtilmektedir.

Boşnak, Sırp ve Hırvatların geleceğe yönelik farklı amaçları nedeniyle ülkedeki kırılgan yapı devam etmektedir.

Bosna-Hersek’te kalıcı istikrarın sağlanmasına en büyük katkıyı Avrupa-Atlantik yapıları ile bütünleşmenin sağlayacağı kabul edilmektedir.

Türkiye ile Bosna-Hersek arasında derin tarihi, kültürel ve insani bağlar mevcuttur. Bosna-Hersek, Türkiye’nin dış politikasında öncelikli bir konuma sahip olagelmiştir. Türkiye, Bosna-Hersek’in toprak bütünlüğünün, egemenliğinin ve bağımsızlığının korunmasına yönelik her türlü desteği vermektedir.

Türkiye, Bosna-Hersek’de savaşı sona erdiren ve uluslararası alanda tanınmış sınırları içinde egemen ve bağımsız bir devlet olarak varlığını teyit eden Dayton Barış Anlaşması’nın imzalanmasını memnuniyetle karşılamış ve anlaşmanın askeri ve sivil veçhelerinin uygulanmasına başlangıçtan itibaren aktif olarak katkıda bulunagelmiştir.

Dayton Barış Anlaşması’nın sivil yönlerinin uygulanmasından sorumlu ve geniş yetkileri olan Yüksek Temsilci’ye siyasi yönlendirmede bulunan Barışı Uygulama Konseyi Yönlendirme Kurulu’nda ülkemiz de yer almaktadır.

Kaynak: TC Dışişleri Bakanlığı